Søg i denne blog

søndag den 3. august 2014

At være pårørende og at have pårørende.....

....   Ja, det er heldigvis normalt en meget stor glæde - men som pårørende, kan man da godt nok blive helt træt bare af at læse nyheder lige for tiden - når man som jeg er både farmor/mormor og barnebarn og datter.

Den ene dag læser man om en småbørns mor, der vil have at bedsteforældrene skal tage deres del af tørnen med børnebørnene - den næste dag læser man så, at de pårørende i fremtiden skal tage sig af flere plejeopgaver omkring familiens ældre.

Det sidste omkring at påtage sig flere plejekrævende opgaver af ens pårørende, det får mig til at fare i blækhuset, for jeg synes, det er helt hen i vejret.

Det her er ikke en kritik af dem, der er ansat til at pleje de ældre, for jeg synes bestemt, at langt de fleste gør deres bedste og jeg synes, det er prisværdigt, at de udfører det arbejde de gør og på de betingelser, der gives til dem. 
Det er en kritik af de politikkere og embedsmænd, der sidder og skærer ned på området og laver prioriteringer for vores samfund. 

Det er bestemt ikke nogen luksus at blive gammel og have brug for pleje i dag - når man kommer på plejehjem, skal man betale husleje, vand, varme og el, man skal betale for sin mad, man skal betale for at få vasket, man skal betale for sine rengøringsartikler osv.
Ja, man får jo en pension og man får boligtilskud, hvis man ikke har en formue - men har man ikke en formue at tage af, ja så er der ikke meget tilbage til frisør, fodpleje, ugeblade, bankospil og den slags, som kan være med til at give de ældre noget livskvalitet.

Oven i at der betales for rengøring, ja så får man altså ikke gjort særlig meget rent for de penge - i plejen er der mange steder kun indregnet 1 bad om ugen - der er så lidt personale, at de ældre skal vente længe og tit for længe på at blive hjulpet på toilet  og der er ikke meget tid til at snakke med beboerne på plejehjemmene. Allerede nu forventes det, at de pårørende så vidt det er muligt, selv kan sørge for at de ældre kommer til lægen - hvis de ældre gerne vil have et rent værelse, er det nødvendigt, at de pårørende ind imellem tager klud og gulvskrubbe igang, når de kommer på besøg.
De ældre kan få vasket deres tøj, men man skal bestemt ikke forære dem dyrt tøj af uld eller andre sarte stoffer, med mindre man selv vil vaske det for dem, for tøjet bliver ikke altid behandlet lige godt - til trods for, at der betales for at få det gjort.

Der er bare et eller andet helt galt i de prioriteringer, der tages i det offentlige nu om dage.
Der er jo noget, der overhovedet ikke hænger sammen.


  • Folk bliver ældre og ældre før de får børn
  • De skal arbejde længere og længere
  • De bliver ældre og ældre, før de kan gå på pension
  • De skal selv spare mere og mere op til  alderdommen
  • Nu vil man også have, de selv skal til at passe deres ældre pårørende 
  • De skal påtage sig flere plejeopgaver af pårørende, der er syge - for patienterne bliver udskrevet før og før fra hospitalet.


JAMEN HVORNÅR SKAL VI FÅ TID TIL AT PASSE VORES PÅRØRENDE
nå jo, det skal vi i det tidsrum, 
hvor vi skal passe og pleje os selv, 
for at kan holde så længe som mulig, 
så vi ikke kommer til at ligge vores børn og samfundet til last. 

Nå ja - det startede med en artikel om en småbørns mor,
der vil have bedsteforældrene skulle tage 
mere del i pasningen af børnebørnene
SÅ HVORNÅR SKAL VORES PÅRØRENDE
 FÅ TID TIL AT PASSE OS