Søg i denne blog

torsdag den 19. januar 2012

Ledig depressionsramt

Jeg har lige lavet en lang kommetar til en artikel, jeg så i ugebrevet A4 om at halvdelen af ledige er stressede, artiklen kan ses her Ugebrevet A4

En god artikel, som beskriver virkligheden for mange ledige.
Jeg er selv en af dem, der er ramt, jeg har været ledig i 2 år, det sidste år har jeg været sygemeldt med depression.
Der hvor snoren hoppede af for mig, var da jobcentret sendte mig på et 21 ugers forløb, hvor mine muligheder alene var at søge praktikpladser eller opholde mig på stedet 6 timer dagligt og søge job, fordi jeg havde brugt mine 6 ugers selvvalgt uddannelse og var for velkvalificeret til at tage 9./10 kl. på VUC.
Da jeg så igen bliver indkaldt til 3 mdr. samtale vil "systemmet" have, at jeg skulle forbedrer mine chancer for at få job - forslagene var at søge større geografisk område, andre fagområder eller uddannelse - uddannelse vil jeg gerne, men det kunne ikke bevilliges, jeg søgte job indenfor en radius af 100 km. og søgte altså nok job, ja så var der en mulighed -  nye fagområder - og de var for mig ørkesløs, for hvordan får man et job indenfor et andet område uden at have kvalifikationer til det, så længe der også er ledige, der har kvalifikationer, til de job!
Det blev for meget og jeg blev syg.
Under mit sygdomsforløb har jeg været på et 9 uger's kurusforløb for stress og depressionsramte - ud af 15, var der 1, der havde et job at vende tilbage til og forløbet var altså ikke for ledige!
Helle Alsted er inde på det helt rigtige, den debat/hetz, der kører I medierne om at bare man rammer de ledige på pengepungen eller som det er I disse dage, nedsætter skatten på arbejdet, så får de et job, den skal stoppes - ligesom medierne bør medvirke til at finde det positive frem for det negative - lad dog ledigheden ligge, den ændrer sig jo ikke til noget bedrer af alle de dårlige profetier - lav en øvelse, der lader alle få del I jobbene - eller skaf reele job ved at få omposteret udgifterne til dagpenge og få udført noget reelt arbejde, arbejde, der giver mening, så de ledige får en reel mulighed for at komme I arbejde - afskaf de ulønnede praktikker og giv de ledige mulighed for at uddanne sig I mere end 6 uger - det vil gavne hele vores samfund.


Jeg er heldigvis ude af min depression nu og har derfor overskud til at tage del i sådan en debat nu.