Søg i denne blog

tirsdag den 19. november 2013

Vi vælger og vi vælger - men i dag skal der træffes et valg, som får betydning i meget lang tid

Det er et valg, som så meget andet her i livet, der skal træffes.
Uanset hvad vi beskæftiger os med, så vælger vi - vi vælger til og vil vælger fra - der er de små valg og de store valg i livet - vi vælger :

 • hvilke tøj, vi vil gå i, 
 • hvad vi vil spise, 
 • hvor vi vil bo,
 • hvem vi gifter os med,
 • om vil vil have børn,
 • hvad vores børn skal hedde,
 • hvor børnene skal gå i skole,
 • hvilken farve vores vægge skal ha',
 • hvilken transportform, vi vil benytte,
 • om vi vil ha' kæledyr,
 • hvilken uddannelse, vi vil ha',
 • hvilken telefon og hvilket telefonselskab, vi vil bruge,
 • hvilke program vi vil se i TV,
 • hvilken butik, vi vil handle i,
 • osv. osv.
Ja, livet består konstant af valg - for vi har så mange muligheder i tiden, vi lever i.

Men der er mange af vores valg, hvor vi er afhængige af, at andre bestemmer, hvilke muligheder vi har at vælge imellem.

Folketinget, Kommunalbestyrelsen og Regionalrådet - de har rigtig stor indflydelse på, hvilke muligheder, vi får for at vælge - om vi overhovedet får mulighed for selv at have indflydelse på en del af vores vigtige valg her i livet og om vi alle bliver ligestillet, eller nogen får bedre muligheder end andre.

Siden jeg fik retten til at stemme, har der vist ikke været et eneste valg, hvor jeg ikke har gjort min indflydelse gældende - ja, for indflydelse har hver en stemme, der bliver afgivet - det kan jo være lige den ene stemme, der får den afgørende betydning for valgets udfald :)

Jeg har i mange mange år været medlem af et politisk parti og har vist altid haft en klar holdning til hvilken person, jeg skulle stemme på - men denne gang synes jeg, det har været rigtig svært at tage en beslutning, for nu bor vi jo i en stor Kommune, 
 • der er langt fra den ene ende til den anden, 
 • der er store og der er små byer, 
 • og hvem af de opstillede kandidater vil varetage mine interesser bedst mulig - 
 • er det den, der bor i mit område 
 • eller er der måske en i den anden ende af Kommunen 
 • eller er det den person, jeg mener at kende bedst, 
 • hvis holdninger vil tilgodese mine behov bedst muligt!

Åhh ja - det er jo det helt store spørgsmål - og afgørelsen falder på, om jeg vil stemme udfra et navlebeskuende punkt, med mig selv lige i centrum, eller vil jeg tænke på, hvad der helt generelt vil være det bedste for flest mulige i vores fælles kommune!!

Jeg troede egentlig, jeg havde truffet min afgørelse, men så faldt jeg over kandidat-testen og blev overrasket over, hvem mine holdninger stemte bedst overens med.

Heldigvis så blev jeg stærkt bekræftet i, at mine holdninger stadig stemmer rigtig godt overens med det parti, jeg er medlem af, at mine holdninger ligger til venstre i partiet, og dermed gav udslag på et par kandidater fra et andet parti, kom overhovedet ikke bag på mig - men hvem af de personer, der stiller op, jeg er mest enig med overraskede og giver mig lidt hovedbrud :)

Ja, det store spørgsmål for mig i dag er, hvilken person der skal ha' min stemme - jeg tror ikke, jeg får taget den endelige beslutning før end jeg står med listen og blyanten i hånden - men en ting er sikkert, jeg afgiver min stemme og  jeg ved, at jeg ikke behøver kigge langt ned på listen, for mine holdninger stemmer trods alt stadig rigtig godt overens med Socialdemokratiet :)

Uanset hvilket parti du har tænkt dig at stemme på, så håber jeg inderligt, at du også går hen og stemmer i dag og gør din indflydelse gældende.